The Breathelife Network

79

ເມືອງ, ເຂດແລະປະເທດ

492 ລ້ານ

ພົນລະເມືອງມີຜົນກະທົບ

MISSION AIR CLEAN ຂອງພວກເຮົາ

ເຄືອຂ່າຍ BreatheLife, ບັນດາເມືອງ, ເຂດ, ແລະປະເທດຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສະແດງຄວາມມຸ່ງ ໝັ້ນ ຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະ ນຳ ເອົາຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພພາຍໃນປີ 2030 ແລະຮ່ວມມືກັນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາອາກາດສະອາດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄປທີ່ນັ້ນໄດ້ໄວຂື້ນ.


ນໍາພາເມືອງຫຼືພາກພື້ນຂອງທ່ານໄປສູ່ອາກາດທີ່ສະອາດ.

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife

Latest BreatheLife Members

ການປັບປຸງຈາກທົ່ວເຄືອຂ່າຍ

ຄົ້ນຫາເຄືອຂ່າຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ

ຂອງຕົວເມືອງ, ພາກພື້ນ & ປະເທດ
ອາ​ຟຣິ​ກາ

ປະ​ເທດ​ເບ​ນິນ

ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ

ໄນ​ຈີ​ເລຍ

ເຊ​ເນ​ກັນ

ອູ​ການ​ດາ

Take Action

ທ່ານ ກຳ ລັງເດີນທາງເມືອງ, ພາກພື້ນຫລືປະເທດຂອງທ່ານໃນການເດີນທາງໄປສູ່ອາກາດທີ່ສະອາດບໍ?

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຂ້ອຍ​ຢາກ​ຈະ

ເຂົ້າຮ່ວມ BreatheLife

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ