BreatheLife Member

Barranquilla, ໂຄລໍາເບຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Barranquilla, ເມືອງທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນຂອບເຂດເຂດຮ້ອນເຂດຮ້ອນຂອງໂຄລໍາເບຍ, ກໍາລັງວາງມາດຕະການປ້ອງກັນມົນລະພິດຈາກອຸດສາຫະກໍາແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ. ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ຄຸນນະພາບອາກາດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

"Barranquilla, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວເມືອງທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ຫົວຄົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເມືອງ, ເຊິ່ງລວມມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີກວ່າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແບບຍືນຍົງ, ພື້ນທີ່ສວນສີຂຽວ, ການວາງແຜນເມືອງ. ເພື່ອລົງທຶນແລະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຢູ່ແລະໃຫມ່. "

Alejandro Char Chaljub, Mayor of Barranquilla
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Barranquilla, ໂຄລໍາເບຍ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
240%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບຂອງໂຄລໍາເບຍ

19,397 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

17

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

107

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: