BreatheLife Member

Plateau, Benin

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສາທາລະນະ Benin, ພາກພື້ນຂອງ Plateau ແມ່ນເຮືອນປະມານປະມານ 700,000 ປະຊາຊົນ. ພື້ນທີ່ເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີສີ່ໂຮງງານໃຫຍ່ທີ່ຜະລິດຊີມັງ, ນ້ໍາມັນແລະຝ້າຍ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການມົນລະພິດທາງອາກາດໃນພາກພື້ນ. Plateau, ເບນິນເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ BreatheLife ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຜະລິດອາກາດທີ່ສະອາດແລະການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ.

ຊຸມຊົນຂອງຊຸມຊົນພູພຽງແມ່ນພາກພື້ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຜະລິດຊີມັງ, ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນແລະຝ້າຍ gins. ພວກເຮົາຍັງມີໂຮງງານຜະລິດນ້ໍາມັນຂະຫນາດນ້ອຍແລະຫນ່ວຍງານປຸງແຕ່ງອາຫານຂະຫນາດນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ປົກປັກຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນຂອງພວກເຮົາຈາກຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ, ຈຸດປະສົງທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດທີ່ສະອາດໃນຂະແຫນງການເຫຼົ່ານີ້. ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບູລິມະສິດການປູກປ່າຄືນໃຫມ່ອີກທັງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານສະພາບອາກາດແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິບັດການກະສິກໍາທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາຍັງມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແລະການປິ່ນປົວສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຄົວເຮືອນ. ພວກເຮົາກໍາລັງສົ່ງເສີມການເຮັດໃຫ້ແສງຕາເວັນແສງສະຫວ່າງແລະເຕົາແລະກາກບອນຕ່ໍາຫນ້ອຍ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະດຶງດູດຄວາມຊ່ຽວຊານແລະປະສົບການຂອງສະມາຊິກ BreatheLife ອື່ນໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ.