BreatheLife Member

Jalisco ລັດ, ເມັກຊິໂກ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ມີແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຫມາຍອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດ, Jalisco, ເມັກຊິໂກກໍາລັງສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດ ... ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີປະຊາກອນ 11 ລ້ານຄົນໃນ Guadalajara, ນະຄອນຫຼວງຂອງ Jalisco.

"ສໍາລັບ 20 ປີ, ບໍ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນ Jalisco. ພວກເຮົາບໍ່ດົນມານີ້ຈັດພີມມາວາລະສານ Integral ສໍາລັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງສົ່ງເສີມມາດຕະການ 11 ເພື່ອປະຕິເສດຄວາມເສຍຫາຍຂອງບັນຍາກາດ - ການປະເມີນຜົນການປະເມີນຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Jalisco! "

Andrés Aranda Martínez, ກົມການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທາງອາກາດ