Solutions / ການກະທໍາສໍາລັບບຸກຄົນ

ການກະທໍາສໍາລັບບຸກຄົນ

ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ

ຊຸມຊົນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນແປງວິທີທີ່ພວກເຮົາປະກອບສ່ວນໃນການລະບາຍອາກາດຢູ່ໃນລະດັບບຸກຄົນ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການປ່ຽນແປງ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດໃນໄລຍະເວລາ.

ຮຽນຮູ້ນິສັຍປະຈໍາວັນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບແລະຫຼຸດຜ່ອນການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ.

01

ຫຼຸດຜ່ອນການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ

1474454396_eco-reuse ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
01 - ຫຼຸດຜ່ອນການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປະຕິບັດງານເພື່ອຈໍາກັດຜົນກະທົບຂອງພວກເຮົາ, ຫຼາຍໆຢ່າງກໍ່ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຊ່ວຍປະຢັດເງິນ.
 • ຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ

  ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອແລະສະບຽງອາຫານທີ່ເຮັດດ້ວຍຜ້າຍ້ອມແລະສິ່ງຂອງສວນຂອງທ່ານ, recycle ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນ organic ຖ້າຫາກມີ, ຖີ້ມຖົງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃຫມ່ແລະຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍັງເຫລືອໂດຍການເກັບກໍາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ບໍ່ເຄີຍເຜົາຖັງຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງທີ່ນີ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ.

 • ປຸງແຕ່ງແລະຄວາມສະອາດຄວາມສະອາດ

  ການເຜົາໄຫມ້ຖ່ານຫີນແລະຊີວະມວນ (ເຊັ່ນໄມ້) ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນໃນເວລາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານແລະມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຄວາມຮ້ອນ. ກວດເບິ່ງອັດຕາຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບລະບົບຄວາມຮ້ອນແລະເຄື່ອງຄົວທີ່ໃຊ້ໃນການໃຊ້ແບບທີ່ຊ່ວຍປະຫຍັດເງິນແລະປົກປ້ອງສຸຂະພາບ.

 • ຍ້າຍ mindfully

  ໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ຈັກກະວານຫຼືເວລາຍ່າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະມານ. ພິຈາລະນາຍານພາຫະນະການປ່ອຍອາຍພິດຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີລົດທີ່ຈໍາເປັນ. ຍານພາຫະນະກາຊວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ, ແມ່ນປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄາບອນສີດໍາທີ່ເປັນສານພິດສໍາລັບສຸຂະພາບແລະທໍາລາຍສະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາ.

 • ຮັກສາພະລັງງານ

  ປິດໄຟແລະເອເລັກໂຕຣນິກບໍ່ໄດ້ໃຊ້. ໃຊ້ຫລອດໄຟ LED, ຖ້າມີ, ເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ເປັນພິດຕໍ່ CFLs, ເຊິ່ງມີ mercury. ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງ Rooftop ອາດເປັນທາງເລືອກສໍາລັບຫຼາຍຄົນທີ່ຈະສ້າງລະບົບນ້ໍາຮ້ອນທີ່ມີລາຄາແພງແລະລະບົບໄຟຟ້າສາມາດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະສຸຂະພາບ.

 • ໂທຫາການປ່ຽນແປງ

  ໂທຫາຜູ້ນໍາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັບຮອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດຂອງປະເທດທີ່ຕອບສະຫນອງຄໍາແນະນໍາຂອງ WHO. ນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງມາດຕະການການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະສະຫນອງສິ່ງຈູງໃຈເພື່ອການຊື້ລົດທີ່ສະອາດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະທີ່ພັກອາໄສທີ່ມີພະລັງງານ.

02

ລົດນ້ອຍລົງ

1474454775_Icon_yuluck-57 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
02 - ຫຼຸດຜ່ອນການຊູນ ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການມົນລະພິດແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ, ຍັງມີວິທີທີ່ຈະຈໍາກັດການເປີດເຜີຍຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທົ່ວໄປຂອງຄໍາແນະນໍາແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດມັກຈະສະຫນອງ.
 • ກວດເບິ່ງອາກາດຂອງທ່ານ

  ກວດເບິ່ງລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະມື້ແລະຮັບຮູ້ເຖິງຄໍາແນະນໍາຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ເມືອງຫຼືແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າຈະຈໍາກັດກິດຈະກໍານອກຫຼືຫຼີກເວັ້ນຈຸດຮ້ອນທີ່ມີລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດ.

 • ກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງເວລາ

  ປ່ຽນກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງປົກກະຕິອອກຈາກເວລາທີ່ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດສູງສຸດ. ໃນຫລາຍເມືອງ, ຈຸດສູງສຸດຂອງມົນລະພິດໃນຕອນເຊົ້າແລະຕອນແລງຕອນຕົ້ນໃນລະຫວ່າງການຈະລາຈອນຊົ່ວໂມງ.

 • ຮູ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ

  ມີຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນວ່າເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ອາໃສຢູ່ຫຼືໃຊ້ເວລາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທາງທຸລະກິດອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຕໍ່ບາງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ. ເພີ່ມເຕີມຈາກ EPA

 • ຫຼີກລ້ຽງການຈະລາຈອນຢ່າງຮຸນແຮງ

  ຫຼີກເວັ້ນການຂັບລົດໃນເວລາສູງສຸດແລະຮັກສາປ່ອງຢ້ຽມປິດໃນຂະນະທີ່ໃນການຈະລາຈອນ, ເປັນບາງ ການຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາ ວ່າຄວາມຮ້ອນຢູ່ໃກ້ຄຽງສາມາດເພີ່ມລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນລົດຂອງທ່ານ.

 • ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ

  ກໍານົດກັບທ່ານຫມໍຂອງທ່ານຖ້າມີເງື່ອນໄຂທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມົນລະພິດທາງອາກາດສະນັ້ນທ່ານສາມາດດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສ່ຽງແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ.

 • ໃຊ້ການປ້ອງກັນປະສິດທິພາບ

  ຖ້າຫນ້າກາກໃບຫນ້າຖືກແນະນໍາໃຫ້ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່, ໃຫ້ປຶກສາກັບແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນມີຕົວກອງຢ່າງພຽງພໍ. ຫນ້າກາກໃບຫນ້າຫຼາຍໆບໍ່ໄດ້ກັ່ນຕອງກາວນ້ອຍໆ (PM2.5 ແລະພາຍໃຕ້) ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.

Take Action

ໃຫ້ເມືອງຂອງທ່ານຮູ້ວ່າອາກາດທີ່ສະອາດສໍາລັບທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຂ້ອຍ​ຢາກ​ຈະ

ເມືອງໃນທົ່ວໂລກກໍາລັງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ.
ໂທຫາຜູ້ນໍາຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງ BreatheLife.

ປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເມືອງຂອງທ່ານ

ອົງການ WHO, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລະ CCAC ກໍາລັງສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດທົ່ວໂລກແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ.