BreatheLife Member

Iloilo City, ຟິລິບປິນ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Iloilo City ໃຊ້ວິທີການປະຕິບັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງມັນທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນສອງໃນ 2017 ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານບໍລິສັດ Clean Air Philippines ໂດຍສຸມໃສ່ການຂົນສົ່ງທີ່ຍືນຍົງປັບປຸງການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຄົວເຮືອນ, ຂອງມົນລະພິດອາກາດແລະທາງເລືອກທີ່ສະອາດ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນແຊ້ມທາງອາກາດທີ່ສະອາດ, Iloilo City ບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນໃນ laurels. ພວກເຮົາມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເຕີບໂຕ, ຄວາມຄືບຫນ້າແລະການພັດທະນາຕົວເມືອງແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. "

Jose S Espinosa III, Mayor of Iloilo City