BreatheLife Member

Dehradun, ປະເທດອິນເດຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Dehradun ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກາຍເປັນສູນທີ່ດີເລີດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອາກາດໂດຍການລວມເອົາຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການໃນເມືອງເພື່ອດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຄຸນນະພາບອາກາດຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດຄຸນນະພາບອາກາດຢ່າງກ້າຫານ. ເມືອງ Dehradun ກໍາລັງວາງຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບການເຜົາໄຫມ້ສິ່ງເສດເຫຼືອແລະກໍາລັງຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍການປັບປຸງລະບົບການຂົນສົ່ງແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລະສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດແລະເຕັກໂນໂລຢີໃນຄົວເຮືອນ. ​ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ທົ່ວ​ໄປ, ສົມທົບ​ກັບ​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບອາກາດ​ຂອງ​ເມືອງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ນະຄອນ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ບັນດາ​ຕົວ​ເມືອງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ.

​ຫຼາຍ​ເມືອງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ກຳລັງ​ປະສົບ​ກັບ​ອັດຕາ​ການ​ປ່ອຍ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຕາ​ຕົກ​ໃຈ. ຂະນະ​ທີ່​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ກຳນົດ​ມາດຕະຖານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບອາກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ​ແຕ່​ຫຼາຍ​ເມືອງ​ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນລຸ​ມາດຕະຖານ​ດັ່ງກ່າວ. ​ໃນ​ທັດສະນະ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ອາກາດ​ສະອາດ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ລັດຖະບານ​ສູນ​ກາງ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ​ອາກາດ​ສະອາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NCAP) ​ໄດ້​ປະກາດ​ແຜນການ​ຮອບດ້ານ​ເພື່ອ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສະອາດ, ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອາກາດ​ສະອາດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ. ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດສະເລ່ຍປະຈຳປີທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ເມືອງ Dehradun.

ແຜນປະຕິບັດງານທາງອາກາດສະອາດ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Dehradun , India

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
12.4x
THE SAFE LEVEL PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

1,795,181 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

62

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

66891

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: