BreatheLife Member

Santa Rosa, ຟິລິບປິນ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ພາບໂດຍ Ramon F Velasquez

ໃນຂະນະທີ່ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງມັນແມ່ນປົກກະຕິພາຍໃນຄໍາແນະນໍາຂອງປະເທດ, ເມືອງ Santa Rosa ທີ່ມີຄວາມໄວຢ່າງໄວວາກໍ່ແມ່ນການຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ, ລົດໄຟຟ້າ, ການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນ motorized ແລະການວາງແຜນໃນຕົວເມືອງທີ່ຍືນຍົງເພື່ອຮັກສາມັນແລະດໍາເນີນການ ບັນດາຂີດຈໍາກັດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງແຜນການທາງອາກາດທີ່ສະອາດແລະວາງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຢ່າງເປັນທາງການ.

"Santa Rosa ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວແລະພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາຢ່າງເປັນປົກກະຕິພາຍໃນຄຸນຄ່າຂອງຄໍາແນະນໍາຂອງຊາດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂະນະທີ່ນະຄອນຂອງພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ."

Danilo Fernandez, Mayor of Santa Rosa