BreatheLife Member

Talca, Chile

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Talca, ນະຄອນຂອງປະຊາຊົນ 280,000 ແລະນະຄອນຫຼວງຂອງເຂດ Maule ໃນປະເທດຊີລີ, ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງລະດັບໂລກຂອງ BreatheLife ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍທີ່ມີກໍາລັງໃຈແລະມີທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາຈະສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການມົນລະພິດຈາກໄຟໄຫມ້ໄຟທີ່ໃຊ້ໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນລະດູຫນາວ

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດແລະສົ່ງເສີມມາດຕະການທີ່ວາງໄວ້ໃນ PDA (Plan de DescontaminaciónAtmosférica) ເພື່ອໃຫ້ Talca ສາມາດຫາຍໃຈໄດ້ອີກດ້ວຍ.

Maria Eliana Vega, Seremi del Medio Ambiente, Regin del Maule
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Talca , Chile

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
300%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບຂອງຊິລີ

6,503 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

20

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ການອັກເສບຕ່ໍາຕ່ໍາຕ່ໍາ

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

6

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: