BreatheLife Member

Bhubaneshwar, ອິນເດຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Bhubaneshwar ເຂົ້າຮ່ວມເປັນເມືອງ BreatheLife ແຫ່ງທີສີ່ໃນປະເທດອິນເດຍ. ດ້ວຍປະຊາກອນ 838,000 ຄົນ, Bhubaneshwar ກໍາລັງສຸມໃສ່ການເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນເຊັ່ນ: ການຍ່າງແລະລົດຖີບ, ແລະການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງສາທາລະນະພາຍໃຕ້ແຜນ Smart City. ບໍລິສັດ Bhubneshwar ເທດສະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂໍ້ລິເລີ່ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແລະປະຕູເຖິງປະຕູເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຍກສໍາລັບສິ່ງເສດເຫຼືອຊຸ່ມແລະແຫ້ງ, ການກວາດຖະຫນົນເປັນໄລຍະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ຝຸ່ນແລະການຕິດຕັ້ງໂຮງງານຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອພະລັງງານໃນ Bhubaneshwar. ນອກ​ນີ້, ນະຄອນ​ຍັງ​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະການ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈູດ​ເຜົາ​ເຮືອນ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຈູດ​ເຜົາ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ກະ​ເສດ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຈະເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການໂຄສະນາ Breathe Bhubaneshwar. ພວກ​ເຮົາ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ​ໃນ​ໄລຍະ 3-4 ປີ​ຕໍ່ໜ້າ.

ສີ Prem Chandra Chaudhary, ກໍາມະການເທດສະບານ, ບໍລິສັດ Bhubaneshwar ເທດສະບານ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Bhubneshwar , India

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
12.4x
THE SAFE LEVEL PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

1,795,181 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

62

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

66891

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: