ບັນຫາ / ໃຜມັນມີຜົນກະທົບ

ຜູ້ທີ່ມັນມີຜົນກະທົບ

ບັນຫາທົ່ວໂລກ

ມົນລະພິດທາງອາກາດຜົນກະທົບຕໍ່ເກືອບທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ. ພຽງແຕ່ 1 ໃນປະຊາຊົນ 10 ຫາຍໃຈອາກາດປອດໄພຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ WHO. ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອບເຂດແລະຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາ.

ຄົ້ນຫາດ້ານຮ່າງນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຂອງທ່ານເອງ.

ຜົນກະທົບໂດຍຕົວເລກ

ຂໍ້ມູນການ WHO ຄົນໃຫມ່ລວມດາວທຽມທີ່ມີການຕິດຕາມສະຖານີດິນເພື່ອສະເຫນີພາບຖ່າຍທົ່ວໂລກຂອງ exposures ມົນລະພິດທາງອາກາດ, Closeup ຂອງຂໍ້ມູນສໍາລັບເມືອງ 3000 ແລະການຄາດຄະເນຫຼ້າສຸດຂອງການເສຍຊີວິດແລະພະຍາດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍປະເທດ.

92%

92% ຂອງປະຊາກອນໂລກ, ໃນຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ, ອາໃສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອາກາດຢູ່ເຫນືອຄໍາແນະນໍາຂອງ WHO.

56%

56% ຂອງຕົວເມືອງແລະເມືອງຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດໃນທ້ອງຖິ່ນມີລະດັບ 3 ½ຫຼືຫຼາຍກວ່າຄໍາແນະນໍາຂອງ WHO.

87%

ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງອາກາດກາງແຈ້ງຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາແລະປານກາງແມ່ນອັດຕາການເສຍຊີວິດທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍລະ 87%

ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນຢູ່ໃນການເພີ່ມຂື້ນ

ລະຫວ່າງ 2008 ແລະ 2013, ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງໃນທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍ 8% ໃນບັນດາຕົວເມືອງທີ່ຕິດຕາມມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ຄວາມຄືບຫນ້າ

ເມືອງເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າ

ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ, ລວມທັງມົນລະພິດສະພາບອາກາດໄລຍະສັ້ນ (SLCPs), ເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກໄດ້ບັນລຸຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ:

1/2

ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງນະຄອນກວດເບິ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງຫຼຸດລົງລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍ 5% ລະຫວ່າງ 2008-2013.

1/3

ເກືອບຫນຶ່ງໃນສາມຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາແລະປານກາງຕິດຕາມກວດກາທາງອາກາດໄດ້ຫຼຸດລົງລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍ 5% ລະຫວ່າງ 2008-2013.

ພວກເຮົາໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອຕ້ານການມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຄໍາແນະນໍາຂອງ WHO ໂດຍ 2030 ພວກເຮົາສາມາດຕັດການຕາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີໂດຍລ້ານຄົນ.

Explore Solutions
ເບິ່ງວິທີການທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງຂອງທ່ານຄ່າທໍານຽມ.

ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກເມືອງ 3,000 ທົ່ວໂລກແລະເບິ່ງວ່າມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເມືອງຂອງທ່ານ