ບັນຫາທາງອາກາດບໍ່ສະອາດສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ

ການມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງແລະບ້ານຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດປະມານສິບລ້ານຄົນໃນທຸກໆປີແລະເລັ່ງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ຄລິກຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານໃນການໂຄສະນາໂລກ #Breathelife ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ, ປັບປຸງສຸຂະພາບແລະຮັກສາພວກເຮົາ
ສະພາບອາກາດ. ປະຕິບັດຕໍ່ການດໍາເນີນການແລະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ແບ່ງ​ປັນ