BreatheLife Member

ກຸງໂຊນປະເທດເກົາຫລີ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
Photo by junaidrao CC BY-NC-ND 2.0

ເກົາຫຼີໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພົນລະເມືອງໃນການຫັນປ່ຽນຕົວເມືອງ, ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຈາກການຂັບເຄື່ອນດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກິດ Tiger ຂອງອາຊີ, ເພື່ອຂະບວນການດ້ານລຸ່ມທີ່ວາງຕົວເມືອງໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ສຸຂະພາບຍານພາຫະນະ.

ໃນກຸງໂຊນ, ພົນລະເມືອງແມ່ນຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງການວາງແຜນເມືອງ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນແລະພວກເຂົາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດກັບ 5 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານຂອງເທດສະບານ. ລັດຖະບານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຊາວບ້ານຂອງພວກເຮົາເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນກຸງໂຊນ, ເຊິ່ງບັນລຸລະດັບວິກິດການຫລາຍຄັ້ງຕໍ່ປີ. ແຕ່ຍັງ, ກຸງໂຊນຍັງມີຫຼາຍເມືອງທີ່ມີລົດໃຫຍ່. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍ້າຍຈາກເມືອງທີ່ມີລົດໃຫຍ່ໄປສູ່ເມືອງທີ່ມີເສັ້ນທາງຍ່າງໄປຕາມຖະຫນົນ, ໂດຍສະເພາະໃນຕົວເມືອງ. ມັນດີຫຼາຍສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ເພາະວ່າພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນຖານປະຈໍາວັນ. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກຸງໂຊນຍັງເປັນເມືອງທີ່ມີຊີວິດຊີວາຍ້ອນວ່າພວກເຮົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ເມືອງທີ່ເປັນມິດແລະລົດຖີບທີ່ເປັນມິດທີ່ມີເສັ້ນທາງຍ່າງຕີນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງທິດທາງຂອງພວກເຮົາ. "

Park Won-soon, Mayor of Seoul
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

ກຸງ​ໂຊ​ລ, ສາທາລະນະ​ລັດ​ເກົາຫຼີ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
5.4x
THE SAFE LEVEL PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ

17,832 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

27

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ການອັກເສບຕ່ໍາຕ່ໍາຕ່ໍາ

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

1

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: