BreatheLife Member

Kathmandu Metropolitan City, ເນປານ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
Photo by Katja Donothek

ເມືອງ Kathmandu, ນະຄອນຫຼວງຂອງເນປານ, ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຄົວເຮືອນໄປສູ່ລະດັບເມືອງ, ປັບປຸງລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະແລະການດູດຊຶມ, ແລະຂຸດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງ, ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດແລະ ເທດສະບານຂອງ Kathmandu ຮ່ອມພູເພື່ອມົນຕີມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນທາງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປັບປຸງເສັ້ນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້. ພົນລະເມືອງມັກຈະໃຊ້ເວລາໃນການເຜົາໄຫມ້ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນໄລຍະລະດູຝົນໃນເວລາທີ່ພະນັກງານພົນລະເຮືອນບໍ່ສາມາດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຍ້ອນສະພາບທີ່ບໍ່ດີຂອງຖະຫນົນຫົນທາງ. ການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ Kathmandu ເຊິ່ງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມສໍາລັບແຜນການແລະການລິເລີ່ມຂອງພວກເຮົາເພື່ອສະທ້ອນເຖິງຄວາມສັບສົນນີ້. "

Bidya Sundar Shakya, ເມືອງ Kathmandu Metropolitan
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Kathmandu , Nepal

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
12.8x
THE SAFE LEVEL PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

Air Quality & Health Burden Nepal

37,399 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

64

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

1429

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: