BreatheLife Member

ໂມ​ນາ​ໂກ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ພາບໂດຍ M Vitali / Dir Com

ນະໂຍບາຍຂອງ Monaco ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການປະຕິບັດງານທີ່ຈະທໍາລາຍມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ, ການຂົນສົ່ງແລະການຂົນສົ່ງທີ່ດິນ, ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທັງຫມົດຂອງແຜນການຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະເທດ. ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນໃນການຕອບສະຫນອງເປົ້າຫມາຍທີ່ມຸ້ງຫມັ້ນຂອງ Monaco ພາຍໃຕ້ສັນຍາປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະເພື່ອປົກປັກຮັກສາສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

ລັດຖະບານ Monaco ມີການກະຕຸ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອາກາດຕໍ່ສະພາບອາກາດແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດປະເຊີນກັບບັນຫານີ້ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເຫັນການສົມທົບແລະຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງກິດຈະກໍາທີ່ດໍາເນີນໃນຂອບຂອງການປ່ຽນແປງພະລັງງານແລະສິ່ງແວດລ້ອມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ, ສິ່ງເສດເຫຼືອແລະພະລັງງານ, ແລະຈຸດປະສົງດ້ານສຸຂະພາບໃນການຕໍ່ຕ້ານມົນລະພິດທາງອາກາດ. "

Marie-Pierre Gramaglia, ກະຊວງໂຍທາທິການ, ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການພັດທະນາຕົວເມືອງ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

ໂມນາໂກ, ໂມນາໂກ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
80%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບ Burden Monaco

ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ

National Air Quality

9

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

COPD

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

NA

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: