Bogota, Colombia - BreatheLife2030
BreatheLife Member

ໂບໂກຕາ, ໂຄລໍາເບຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ຮູບພາບໂດຍ Pedro Szekely / CC BY-NC-SA 2.0

ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດໃນນະຄອນຫລວງ Colombia ຂອງຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ຂອບຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບສາທາລະນະທີ່ດີກວ່າຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງກໍ່ສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນແລະລະດັບຊາດ.

ໃນ Bogota, ອໍານາດການປົກຄອງສູງສຸດໃນສຸຂະພາບ, ການຂົນສົ່ງແລະສິ່ງແວດລ້ອມແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເມືອງຂອງພວກເຮົາແລະປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາ.

Enrique Pealosa, Mayor of Bogota