Nagpur, ອິນເດຍ - BreatheLife2030
BreatheLife Member

Nagpur, India

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Nagpur ໄດ້ສອດຄ່ອງເປົ້າຫມາຍຄຸນນະພາບອາກາດຂອງຕົນກັບຄວາມພະຍາຍາມແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຕອບສະຫນອງບາງຂໍ້ແນະນໍາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບຝຸ່ນລະອອງລະອຽດແລະມົນລະພິດອື່ນໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

"ໃນຂະນະທີ່ Nagpur ສືບຕໍ່ການເດີນທາງທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາຄຽງຄູ່ກັບຕົວເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆໃນປະເທດອິນເດຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງການສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງການປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດແລະສະພາບອາກາດແລະບັງຄັບພວກເຂົາ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ,”

Shweta Banerjee, ວິສະວະກອນບໍລິຫານບໍລິສັດ Nagpur Municipal Corporation