BreatheLife Member

Oslo, Norway

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ເມືອງ Oslo ກໍາລັງມຸ່ງເປົ້າຫມາຍເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສູງກວ່າມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດຂອງນໍເວທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດແລ້ວ. ຍຸດທະສາດອາກາດແລະພະລັງງານຂອງອອດໂລໄດ້ຮັບຮອງໃນເດືອນມິຖຸນາ 670,000, ກໍານົດເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ 2016 ໃນອັດຕາສ່ວນ CO50 ໂດຍ 2 ແລະ 2020 ສ່ວນຮ້ອຍຫຼຸດລົງໂດຍ 95. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, Oslo ຈະເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈະລາຈອນໂດຍ 2030 ສ່ວນຮ້ອຍຈາກ 20-2015, ປະຕິບັດເຂດການປ່ອຍອາຍພິດຫນ້ອຍ, ທົດແທນເຕົາໄມ້ທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີສິ່ງທີ່ສະອາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຝຸ່ນຂອງຖະຫນົນຫົນທາງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການໃສ່ລົດທົວແລະອື່ນໆ.

"ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກຫລາຍທີ່ໃນມື້ນີ້, Oslo ເຂົ້າຮ່ວມຕົວເມືອງທົ່ວໂລກໃນແຄມເປນ BreatheLife. ໃນອອດໂລ, ພວກເຮົາກໍາລັງປະຕິບັດໃນການກະທໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດ. ປະມານ 200 000 ປະຊາຊົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດບໍ່ດີ, ແລະຫຼາຍກວ່າ 100 000 ປະສົບບັນຫາສຸຂະພາບໃນວັນທີ່ມີມົນລະພິດທາງອາກາດສູງ. ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນການຂົນສົ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Oslo ມີເປົ້າຫມາຍສະພາບອາກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ພວກເຂົາແລະເພື່ອສະຫນອງອາກາດທີ່ສະອາດສໍາລັບພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການຂັບລົດ fossil, ໃນຂະນະທີ່ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ລົດຖີບແລະຍ່າງທາງເລືອກທີ່ສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ. "

Raymond Johansen, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Oslo, ນໍເວ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
80%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸ​ຂະ​ພາບ Norway

1,051 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

9

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

COPD

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

0

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: