Kampala, ອູການດາ - BreatheLife2030
BreatheLife Member

Kampala, ອູການດາ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ພາບໂດຍ Lauren Parnell Marino

ກໍາປູເຈຍແມ່ນເມືອງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1.5 ລ້ານຄົນໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ແລະມີປະຊາຊົນທີ່ຍ້າຍໄປສູ່ສູນກາງການຄ້າແລະການບໍລິຫານຂອງອູການດາໃນແຕ່ລະມື້. ແຜນການປະຕິບັດງານຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງຕົນໄດ້ພັດທະນາກັບລັດຖະບານຝຣັ່ງ, ລວມມີກົນລະຍຸດແລະການກະທໍາທີ່ຈະມີຜົນກະທົບທາງກົງແລະທາງອ້ອມຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນບາງຂະແຫນງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ, ເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ Kampala ໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ, ລວມທັງການພັດທະນາລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນຕ່ໍາ, ການຂົນສົ່ງ, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນແລະການປະຕິບັດເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນຫ້ອງນ້ໍາ. ນະຄອນສູ້ຮົບທາງອາກາດຈາກການຂີ້ເຫຍື້ອແລະອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນດຽວກັນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຫ້ອງນ້ໍາຈາກການໃຊ້ຖ່ານແລະໄມ້ສໍາລັບປຸງແຕ່ງອາຫານ. ປະຊາກອນກໍາປູເຈຍຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕສູງເຖິງ 2 ເປີເຊັນໂດຍ 103 ແລະກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໂລກໂດຍ 2030.

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ Kampala ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແລະຊີວິດຊີວິດຂອງ Kampala, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມັນສະດວກສະບາຍແລະຕ້ອນຮັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ, ລວມທັງການຫັນປ່ຽນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ແສງຕາເວັນແລະເພີ່ມການນໍາໃຊ້ໄຟ LED. ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການສ້າງໂຄງການທໍາອິດຂອງລະບົບການຂົນສົ່ງມວນຊົນ, ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ການຕິດຕັ້ງເຕົາປຸງແຕ່ງສະຖານີທີ່ສະອາດໃນໂຮງຮຽນສາທາລະນະແລະຕະຫລາດແລະຊຸກຍູ້ການໃຊ້ຖ່ານໄຟເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນຖ່ານແລະໄຟໄຫມ້. ພວກເຮົາຍັງມີກໍາລັງແຮງງານຕ້ານການມົນລະພິດທີ່ເຮັດວຽກກັບອຸດສາຫະກໍາເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດແລະຊັບພະຍາກອນຂອງຊັບພະຍາກອນແລະຄວບຄຸມມົນລະພິດອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສາເຫດແລະຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດອາກາດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມພະຍາຍາມແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຄວບຄຸມມັນ. "

Peter Kaujju, Ag ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ສາທາລະນະແລະບໍລິສັດ, Kampala Capital City Authority