BreatheLife Member

Vancouver, Canada

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Vancouver ກໍາລັງຈະຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນສູງໂດຍຜ່ານແຜນແຜນຍຸດທະສາດຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາຕະລາງການວາງແຜນເມືອງແບບຍືນຍົງແລະຊີວິດການເປັນຢູ່, ລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ສູນເສຍການສູນເສຍທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ,

Vancouver ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງບັນດາເມືອງໃຫຍ່ຂອງໂລກ, ແຕ່ວ່ານີ້ແມ່ນຖືກຂົ່ມຂູ່ຫລາຍຂຶ້ນທຸກໆປີຍ້ອນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ສະພາບອາກາດທີ່ສະອາດແມ່ນຈຸດສຸມຂອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມມີຊີວິດຊີວາ, ແລະຄວາມຍືນຍົງ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ທັງສອງປັດໃຈຂັບຂີ່ແລະຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງການຂົນສົ່ງແລະກົນລະຍຸດພະລັງງານຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານ Gregor Robertson, ນາຍົກເທສະມົນຕີຂອງນະຄອນ Vancouver
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Vancouver , Canada

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
40%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບ ຄານາດາ

6,414 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

7

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

0

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: