BreatheLife Member

ເມືອງ Calapan, ຟີລິບປິນ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ຮູບພາບໂດຍ Arnan C. Panaligan, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Calapan

ຂໍ້ລິເລີ່ມ ໃໝ່ ຂອງນະຄອນ Calapan ແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການວາງແຜນຕົວເມືອງທີ່ສົມບູນແບບແລະການເຊື່ອມສານການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງອາກາດທີ່ສະອາດ.

Calapan ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນມາຈາກຂະບວນການ“ ວິໄສທັດ” ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມແລະປັບປຸງແຜນການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງຈະເປັນທິດທາງໃນການວາງແຜນ, ການຕັດສິນໃຈ, ນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ໜ້າ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈຸບັນ, ເຊັ່ນ: ການຫັນເປັນຕົວເມືອງຢ່າງວ່ອງໄວ, ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. "

ທ່ານ Arnan C. Panaligan, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Calapan