Accra, ປະເທດການາ - BreatheLife2030
BreatheLife Member

Accra, ການາ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ພາບໂດຍ Joana Ansong / WHO

Accra, ນະຄອນຫຼວງຊາວຫນຸ່ມຊາວນະຄອນຫຼວງຂອງການາ, ກາຍເປັນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບຫນຶ່ງໃນປະເທດການາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາ BreatheLife. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ, ນະຄອນຂອງປະຊາຊົນ 2 ລ້ານຄົນໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການເຜີຍແຜ່ໃນບາງຊຸມຊົນທີ່ຖືກມົນຕີທີ່ສຸດໃນເມືອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຜົາໄຫມ້ຂີ້ເຫຍື້ອແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊ່ອງສີຂຽວ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດໃຫມ່ຂອງການາ EPA ຈະແຫນ້ນຫນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດໃນປະເທດພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການການປ່ອຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟແລະຍານພາຫະນະ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ອົງການ WHO ແລະອົງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສຸຂະພາບຕົວເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ CCAC ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງການພັດທະນາລະບົບການຂົນສົ່ງ, ສິ່ງເສດເຫຼືອແລະຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າ.

"ປະຊາຊົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ໃນສ່ວນຂອງພວກເຮົາໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ສິ່ງແວດລ້ອມທາງອາກາດບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານສຸຂະພາບ - ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາແຕ່ງກິນ, ແຕ່ວ່າສະຖິຕິ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ຢ່າງຫນັກເພື່ອວ່າມັນຈະກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນພື້ນທີ່ນະຄອນຕົວເມືອງ. "

Mohammed Adjei Sowah, Mayor of Accra, ການາ