BreatheLife Member

ແຂວງ Bataan, ຟີລິບປິນ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ຄວາມພະຍາຍາມອາກາດສະອາດແລະສະພາບອາກາດຂອງ Bataan ສຸມໃສ່ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ການຂະຫຍາຍການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອດ້ານນິເວດວິທະຍາແລະການປະຕິບັດການກະສິ ກຳ ແບບຍືນຍົງ.

ແຂວງຂອງພວກເຮົາ ກຳ ລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແຜນການ ດຳ ເນີນງານອາກາດສະອາດໂດຍຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດອາກາດສະອາດ. ມີການສົມທົບກັນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະອາກາດສະອາດທີ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະດຶງດູດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີພາບຂອງພົນລະເມືອງແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາທັງໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ. "

Albert S. Garcia, ເຈົ້າແຂວງແຂວງ Bataan