BreatheLife Member

Santiago, Chile

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າຂອງທຸລະກິດ BreatheLife, Santiago Respira ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໃນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ການຂົນສົ່ງແລະການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຂດທົ່ງພຽງຂອງນະຄອນ, ຄຸນນະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນລະດູຫນາວເມື່ອຄວາມຮ້ອນຂອງຄົວເຮືອນສູງຂຶ້ນ. ເຕົາອົບທີ່ເກົ່າກວ່າເກົ່າກໍ່ເປັນບັນຫາເສພາະ. ໃນປັດຈຸບັນ, Santiago ກໍາລັງປະຕິບັດລະບົບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃຫມ່, ປັບປຸງລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນຂອງຕົນແລະປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມມີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢ່າງເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການປູກຈິດສໍານຶກ.

"ກັບໂຄງການໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາເພື່ອແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງອາກາດ, Santiago Respira, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາສາມາດຫາຍໃຈຄືນກັບຄືນສູ່ Santiago."

Marcelo Mena, ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ, Chile
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Santiago , Chile

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
300%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

Air Quality & Health Burden Chile

6,503 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

20

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ການອັກເສບຕ່ໍາຕ່ໍາຕ່ໍາ

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

6

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: