BreatheLife Member

Marikina City, ຟິລິບປິນ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Marikina, ຫລວງເກີບຂອງຟີລິບປິນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການວາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນມິດກັບລົດຖີບແລະນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນໃນການສ້າງເມືອງທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະທັນສະໄຫມ, ແລະໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແຜນການທາງອາກາດທີ່ສະທ້ອນແລະເພີ່ມຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງມັນ ຄວາມພະຍາຍາມ.

ໃນ Marikina, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາຈາກການທໍາຄວາມສະອາດແລະການປັບປຸງນະຄອນຂອງພວກເຮົາຫລັງຈາກໄລຍະເວລາການລະເບີດ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາກໍານົດທີ່ຈະສ້າງເມືອງທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ມີຊີວິດຊີວາ, ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາ. "

Marcelino Teodoro, Mayor of Marikina City
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

ເມືອງ Marikina, ຟີລິບປິນ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
4.4x
THE SAFE LEVEL PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ກາດ & ພາ​ລະ​ກິດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​

122,576 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

22

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ການອັກເສບຕ່ໍາຕ່ໍາຕ່ໍາ

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

4989

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: