Lima, ເປຣູ - BreatheLife2030
BreatheLife Member

Lima, Peru

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ຮູບພາບໂດຍ Paulo Guereta

Lima, ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດເປຣູຂອງປະຊາກອນ ຈຳ ນວນ 8.6 ລ້ານຄົນ, ສຸມໃສ່ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຂົນສົ່ງແລະຂະ ແໜງ ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ, ແລະກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ສຳ ລັບການກວດສອບແລະການວິເຄາະດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດ

Lima ໃຊ້ຫຼາຍວິທີການໃນຂະ ແໜງ ການກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ດ້ວຍມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ປົກປ້ອງທັງສຸຂະພາບຂອງຄົນແລະການເຮັດວຽກ, ຄວາມເປັນຢູ່ແລະຄວາມດຶງດູດຂອງເມືອງຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ການສ້າງເຄືອຂ່າຍການຂີ່ຈັກຍານແລະການຂົນສົ່ງສາທາລະນະແລະຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານການປູກຈິດ ສຳ ນຶກ .

Jorge Muñoz Wells, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ Lima