BreatheLife Member

San Antonio, Texas, ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ຮູບພາບໂດຍການຖ່າຍຮູບໂດຍ San Antonio Joe Diaz

San Antonio envisioning a future resilient with SA Future Sustainability Plan, a roadmap for healthy people, healthy surroundings and clean air. ແຜນຍຸດທະສາດສຸມໃສ່ການພະລັງງານ, ລະບົບອາຫານ, ອາຄານສີຂຽວແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແລະການຂົນສົ່ງ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສຸຂະອະນາໄມແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນເປັນບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບເຂດ Alamo, ຍ້ອນວ່າມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບສາທາລະນະແລະສາທາລະນະຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ເມືອງ San Antonio ຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນອີງໃສ່ສອງຄຸນຄ່າທີ່ສໍາຄັນ: ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ທີ່ອາໃສຂອງພວກເຮົາແລະເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກຊຸມຊົນທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

Douglas Melnick, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝ່າຍຄວາມຫມັ້ນຄົງ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

San Antonio , USA

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
60%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບຂອງອາເມລິກາ

81,899 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

8

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

ການອັກເສບຕ່ໍາຕ່ໍາຕ່ໍາ

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

0

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: