BreatheLife Member

Santiago de Cali, ໂຄອົມເບຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Cali ໄດ້ພັດທະນາແຜນການສະພາບອາກາດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຊິ່ງປະກອບມີການປະທ້ວງທີ່ປະກອບມີການຍົກເລີກການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ 4,000 ແລະການນໍາໃຊ້ລົດທີ່ສະອາດໃຫ້ MIO, ລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະແບບປະສົມປະສານ; ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດຖີບເປັນວິທີທາງເລືອກອື່ນຂອງການຂົນສົ່ງ; ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຂັບລົດທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂັບຂີ່ລົດພາຫະນະແລະລົດ taxi ໃນຕົວເມືອງ; ແລະຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງຈາກພາຫະນະກາຊວນໄປສູ່ໄຟຟ້າ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທົ່ວປະເທດດ້ວຍອໍານາດການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົວເມືອງ, ຢືນຢັນການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຄົນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ເພື່ອແບ່ງປັນແລະຄົ້ນພົບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໃນນະຄອນຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບອາກາດ. ນອກເຫນືອຈາກສີ່ເມືອງ Colombian ທີ່ສໍາຄັນ, Cali ແມ່ນຫນຶ່ງໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້ອນສະຖານທີ່ພິເສດແລະການເຮັດວຽກໂດຍຫ້ອງການຂອງນາຍົກເທສະມົນຕີ Santiago de Cali, ຜ່ານ DAGMA ແລະປະຊາຊົນ, ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາແມ່ນ ສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. "

Norman Maurice Armitage, Mayor of Santiago de Cali
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Santiago De Cali, ໂຄລໍາເບຍ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
240%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບຂອງໂຄລໍາເບຍ

19,397 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

17

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

107

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: