ມອນໂດວາ - BreatheLife2030
BreatheLife Member

ສຽງ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ມອນໂດວາໃນປີນີ້ໄດ້ອະນຸມັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າມັນສໍາລັບນໍ້າມັນແລະກາຊວນທີ່ກົງກັນກັບສະຫະພາບເອີຣົບແລະໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຍານພາຫະນະໃນ 2019-2020. ປະເທດຂອງ 3.6 ລ້ານຄົນໄດ້ມຸ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມແລະການລາຍງານພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດທາງທະເລທີ່ມີຄວາມຍາວໄກ.

Moldova ມີລະບຽບການແລະນະໂຍບາຍໃນການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການກະສິກໍາ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຄົວເຮືອນແລະການສະຫນອງພະລັງງານແຕ່ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງເຊັ່ນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ. "

Valentina Tapis, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ, ການພັດທະນາແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ