BreatheLife Member

ສຽງ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ມອນໂດວາໃນປີນີ້ໄດ້ອະນຸມັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າມັນສໍາລັບນໍ້າມັນແລະກາຊວນທີ່ກົງກັນກັບສະຫະພາບເອີຣົບແລະໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຍານພາຫະນະໃນ 2019-2020. ປະເທດຂອງ 3.6 ລ້ານຄົນໄດ້ມຸ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມແລະການລາຍງານພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດທາງທະເລທີ່ມີຄວາມຍາວໄກ.

Moldova ມີລະບຽບການແລະນະໂຍບາຍໃນການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການກະສິກໍາ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຄົວເຮືອນແລະການສະຫນອງພະລັງງານແຕ່ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງເຊັ່ນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ. "

Valentina Tapis, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ, ການພັດທະນາແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Moldova Veche , Romania

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
280%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

Air Quality & Health Burden Romania

24,883 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

19

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

69

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: