BreatheLife Member

ເມັກຊິໂກຊິຕີ, ເມັກຊິໂກ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ຊ່ວຍເຫຼືອ 8.8 ລ້ານຄົນຂອງເມັກຊິໂກເມືອງຫາຍໃຈອາກາດທີ່ສະອາດ, ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການຂົນສົ່ງມະຫາຊົນ, ພະລັງງານທົດແທນ, ອາຄານສີຂຽວແລະອື່ນໆ.

ເມືອງເມັກຊິໂກໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດເປັນບູລິມະສິດນະໂຍບາຍ. ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້, ມົນລະພິດທາງອາກາດໄດ້ຮັກສາທ່າອຽງຫຼຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເມືອງຈະມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Tanya Mller Garca, ເລຂາທິການສິ່ງແວດລ້ອມ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Mexico City , Mexico

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
300%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

Air Quality & Health Burden Mexico

41,723 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

20

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

544

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: