BreatheLife Member

ປາຣາກາ, ປະເທດຟີລິບປິນ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ຮູບພາບໂດຍ Paranaque CENRO

ແຜນການຫຼຸດຜ່ອນສະພາບອາກາດແລະສະພາບອາກາດທີ່ສະອາດຂອງParañaqueແມ່ນລວມເຂົ້າໃນງົບປະມານການລົງທືນປະ ຈຳ ປີແລະແຜນການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ, ແລະເມືອງ 765,880 (est.) ໄດ້ສຸມໃສ່ບູລິມະສິດອັນດັບ ໜຶ່ງ ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດການຂົນສົ່ງ, ການສະ ໜອງ ພະລັງງານແລະການແບ່ງແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ ເໝາະ ສົມເພື່ອປັບປຸງອາກາດ ຄຸນນະພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາການປັບປຸງແລະປັບປຸງການກວດສອບມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງມັນ.

Parañaque ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນການໃນທຸກຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີ, ແຕ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າ BreatheLife ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ ກຳ ນົດແຫລ່ງການປ່ອຍອາຍພິດແລະພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດ, ພ້ອມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງ ຄຸນນະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາ. "

ທ່ານ Bernardo N. Amurao, ຫົວ ໜ້າ ພະແນກຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງແລະຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະຊາດເມືອງ