BreatheLife Member

Greater Mal, Maldives

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Malé, ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ Maldives, ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທໍາອິດຂອງການປະຕິບັດງານຂອງປະເທດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປໃນການພັດທະນາການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນສໍາລັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດການຂົນສົ່ງ, ການສະຫນອງພະລັງງານແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ໃນຖານະປະເທດທີ່ກວມເອົາເກາະທີ່ກວ້າງຂວາງ, ພູມສາດຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະມົນລະພິດທາງອາກາດ - ການສະຫນອງພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລະການຂົນສົ່ງ. ເສດຖະກິດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນຂະຫນາດແລະຕົ້ນຕໍແມ່ນຖືກຈັດຂື້ນກັບພວກເຮົາ. ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະກໍາລັງເຮັດວຽກຕໍ່ເປົ້າຫມາຍຄູ່ແຝດທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີກວ່າແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ທັງສອງປະເພດທີ່ປົກປ້ອງສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະຊາກອນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການລົງທຶນທັງຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາແລະຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ Abdullahi Majeed, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມແລະພະລັງງານ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

ຊາຍ, Maldives

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
220%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບແບນ Maldives

66 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

16

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

0

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: