BreatheLife Member

Panama City, Panama

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ພາບໂດຍ Mattias Hill, CC BY-NC-SA 2.0.

Panama City ໃຊ້ເວລາເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການວາງແຜນໃນຕົວເມືອງທີ່ມີການຂົນສົ່ງທີ່ຍືນຍົງ, ອາຄານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານແລະການດູດຊືມສູນເສຍທັງຫມົດ,

Panama ແມ່ນຜ່ານຂະບວນການຂອງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ Panama ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ດິນຂອງເມືອງແລະໂອກາດທີ່ຈະຄິດກ່ຽວກັບເມືອງໃນລັກສະນະດຽວກັນແລະໃນໄລຍະຍາວ. ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະການທັງຫມົດຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາປະຈຸບັນມີມາດຕະຖານສໍາລັບອາກາດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໂອກາດນີ້ເພື່ອສ້າງຊີວິດ, ສະອາດແລະຊີວິດແບບຍືນຍົງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ.

Jos Isabel Blandon, Mayor of the District of Panama
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

ປານາມາ, ປານາມາ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
140%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບພານາມາ

1,141 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

12

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

21

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: