BreatheLife Member

Gossas, Senegal

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Gossas, Senegal ແມ່ນພາກພື້ນຂອງປະມານ 95,000 ປະຊາຊົນ. ສະພາບໍລິຫານຂອງ Gossas ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະເສດຖະກິດສີຂຽວ. Gossa ກໍາລັງປະຕິບັດບັນດາວິທີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍຕົວພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລະຫຼຸດຜ່ອນການເຜົາໄຫມ້.

ພາກພື້ນຂອງ Gossas ສະຫນັບສະຫນູນເສດຖະກິດທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຫນ້ອຍລົງ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນແງ່ຂອງພະລັງງານ, ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຂົງເຂດຂອງພວກເຮົາ, ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແລະໄຟໄຫມ້ປ່າທີ່ດີກວ່າ, ແລະການປະສານງານການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດຜ່ານໂຄງການໂຮງຮຽນສີຂຽວ. ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຕໍ່ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນກັບຊາວບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ທັງສັງຄົມແລະເສດຖະກິດ.