BreatheLife Member

Campeche, ເມັກຊິໂກ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Campeche, ເມັກຊິໂກກໍາລັງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຊິ່ງປະກອບມີພື້ນທີ່ສີຂຽວຫຼາຍ, ລົດຖີບແລະເສັ້ນທາງຍ່າງ, ແລະແຜນການໄລຍະຍາວສໍາລັບການຂົນສົ່ງມວນຊົນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ. ລັດຖະບານຂອງລັດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຖາບັນການສຶກສາແລະລັດຖະບານແຫ່ງຊາດເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມືແລະນະໂຍບາຍເພື່ອຄວບຄຸມແລະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ລັດຖະບານຂອງລັດ Campeche ອີກເທື່ອຫນຶ່ງສະແດງຄວາມຫມັ້ນໃຈຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມເຕັມໃຈຂອງຕົນໃນການສ້າງພັນທະມິດໃນພາກພື້ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ຮູບແບບຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍທົ່ວໄປໃນທົ່ວໂລກ.

Roberto IvanAnalalFerrez, ເລຂາທິການສິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, Campeche