BreatheLife Member

Walloon Region, Belgium

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ເຮືອນຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 3.6 ລ້ານຄົນໃນສາມຕົວເມືອງ, ເຂດ Wallonia (ຫຼື Wallonia) ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງເບລາລັມໃຊ້ນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອນໍາໄປສູ່ການມົນລະພິດຂອງ particulate ຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ຂໍ້ຕົກລົງລະດັບພາກພື້ນ, ລວມທັງແຜນການພັດທະນາຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງອາກາດແບບປະສົມປະສານທີ່ສົມບູນແບບ, ຊີ້ນໍາການປະຕິບັດຂອງພາກພື້ນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດ.

"ພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະສົບການຫຼຸດລົງຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດນັບຕັ້ງແຕ່ 1990s, ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນເນື່ອງຈາກມາດຕະການການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນປະສິດທິພາບພະລັງງານແລະການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການປະຕິບັດຕາມຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາພາຍໃນເບວມິນແລະ EU ສະຫນອງໃຫ້ໃນຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຍັງມີເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການໂດຍສະຫະລັດເປັນ Hispanic, ຫຼືມີການຍ້າຍໄປເວັບໄຊທ໌ອື່ນ.

Carlo Di Antonio, ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຫັນປ່ຽນສິ່ງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ວຽກງານສາທາລະນະ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຂົນສົ່ງ, ສະຫວັດດີການສັດແລະສວນທຸລະກິດ; ແລະ Jean-Luc Crucke, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ພະລັງງານດ້ານການເງິນ, ສະພາບອາກາດແລະສະຫນາມບິນ