BreatheLife Member

Chaco, ອາເຈນຕິນາ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ແຂວງພາກເຫນືອຂອງ Chaco, ອາເຈນຕິນາແມ່ນບ້ານທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 90 ລ້ານຄົນ. ຈັງຫວະນີ້ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບໂຄງການພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕອບສະຫນອງເປົ້າຫມາຍທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຄຸ້ມຄອງ coastline, ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດ. Chaco ກໍາລັງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານລົມພ້ອມກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານຊີວະມວນ.

"ພວກເຮົາພິຈາລະນາວ່າພວກເຮົາເຮັດການປະກອບສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍແຕ່ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່ໂດຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ NRG4SD ແລະ BreatheLife, ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຮັບຜິດຊອບໃນການດູແລເຮືອນທົ່ວໂລກທີ່ເປັນດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. "

María Elina Serrano, ລັດຖະມົນຕີແຜນການ, ສິ່ງແວດລ້ອມແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ເມືອງ Chaco