BreatheLife Member

Santo Domingo, ສາທາລະນະ Dominican

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ພາບໂດຍ Nicolas Lope de Barrios

Santo Domingo, ນະຄອນຫຼວງຂອງສາທາລະນະລັດໂດມິນິກັນແລະເຂດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Caribbean, ມີແຜນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍແລະຍົກລະດັບລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ການວາງແຜນການປັບປຸງຕົວເມືອງແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະການສຶກສາໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ 1 ລ້ານລ້ານຄົນ. ເຮັດໃຫ້ລະດັບມົນລະພິດອາກາດໃນເມືອງແລະເມືອງແຫ່ງຊາດຫຼຸດລົງ.

"ສະພາເທສະບານເມືອງແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມົນລະພິດທາງອາກາດເປັນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບທຸກຄົນແລະວ່າມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະໃຊ້ມາດຕະການໃນທຸກລະດັບຂອງສັງຄົມເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນແລະເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບແລະສຸຂະພາບຂອງ ທັງຫມົດພວກເຮົາກໍາລັງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະນໍາພາລະດັບຊາດໄປສູ່ລະບົບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃນການເຄື່ອນຍ້າຍໃນຕົວເມືອງແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ແຂງແຮງ, ແລະເພື່ອຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ແມ່ນມົນລະພິດ. "

David Collado, Mayor, Santo Domingo, National District