BreatheLife Member

Tirana, Albania

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ນະຄອນຫຼວງຂອງ Albania ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບເຄືອຂ່າຍ BreatheLife ທີ່ມີແຜນການຫັນປ່ຽນຕົວເມືອງຢ່າງລະອຽດທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ສຸດຂອງບັນດາຕົວເມືອງ - ຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຕົວເມືອງ, ມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການປ່ຽນແປງວິທີການມັນເຕີບໃຫຍ່ແລະຍ້າຍ, ແລະສະພາບອາກາດ.

ແຜນການທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໄປ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ໄດ້ສະຫນອງເມືອງໃຫ້ມີແຜນການພັດທະນາທີ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງນະໂຍບາຍທີ່ຍືນຍົງແລະເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຖືວ່າພວກເຂົາເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃນເມືອງ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງແລະປັບປຸງສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາ.

Erion Veliaj, ນະຄອນຫລວງຂອງ Tirana
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Tirana , Albania

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
220%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

Air Quality & Health Burden Albania

3,003 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

16

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

10

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: