BreatheLife Member

ສິງ​ກະ​ໂປ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ສິງກະໂປ, ເມືອງທີ່ມີຕົວເມືອງໃຫຍ່ແລະມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດລວມເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະມີຊີວິດຊີວາ. ປະເທດໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດມົນລະພິດຈາກບັນດາອຸດສາຫະກໍາແລະການຂົນສົ່ງໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອປົກປ້ອງມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດແລະມາດຕະຖານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ລົດທີ່ສະອາດ. ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດ.

"ສິງກະໂປມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການໂຄສະນາລະດັບໂລກຂອງ BreatheLife. ພວກເຮົາຫມັ້ນໃຈໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດເພື່ອປົກປັກຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະ. ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງຂອງສິງຄະໂປ, ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍສໍາລັບສິ່ງກີດຂວາງທາງອາກາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍ 2020 ແລະຫຼັງ. ຍັງໄດ້ກໍານົດວ່າ 2018 ເປັນປີຂອງການປະຕິບັດງານສະພາບອາກາດ. ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນສາກົນ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາພາຍໃຕ້ສັນຍາ 2015 ຂອງປາຣີ, ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາດ້ານສະພາບອາກາດໃນອະນາຄົດ. ເຮັດໃຫ້ສິງກະໂປເປັນເມືອງທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ດີທີ່ສຸດ. "

Masagos Zulkifli, ລັດຖະມົນຕີດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ສິງກະໂປ