BreatheLife Member

ໄນ​ຈີ​ເລຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງໄນຈີເຣຍແມ່ນສຸມໃສ່ປະມານແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຮັບມືກັບມົນລະພິດດິນຟ້າອາກາດໃນໄລຍະສັ້ນ, ເຊິ່ງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ ສຳ ຄັນ 22 ຢ່າງຖ້າປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຈະຊ່ວຍຫຼຸດການລະບາຍມົນລະພິດທາງອາກາດທົ່ວປະເທດໄນຈີເຣຍໄດ້ 22 ເປີເຊັນໃນປີ 2030 ແລະຊ່ວຍປະຢັດປະຊາຊົນປະມານ 7,000 ຄົນຈາກ ການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໂດຍພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງໄນຈີເຣຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດດິນຟ້າອາກາດໄລຍະສັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ຊາວໄນຈີເຣຍໂດຍຜ່ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໄນຈີເລຍປະຕິບັດ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ. "

Dr. UM Ene-Obong, ຜູ້ ອຳ ນວຍການສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັດຖະບານກາງ