BreatheLife Member

Puglia, Italy

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ພາບໂດຍ Alessandro Spadavecchia, CC BY-NC-ND 2.0

ພາກພື້ນ Puglia ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ວິທີຫຼັກຖານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ, ໂດຍສຸມໃສ່ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຜະລິດພະລັງງານແລະຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາລວມທັງການເຄື່ອນຍ້າຍ / ການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ພູມິພາກ Puglia ໄດ້ວາງແຜນທີ່ທາງຖະຫນົນສໍາລັບການຖ່ານຫີນຂອງໂຮງງານຜະລິດເຫລໍກ ILVA ໃນໂຮງໄຟຟ້າ Taranto ແລະ ENEL ໃນ Brindisi, ລວມທັງແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຂົງເຂດໃຫມ່ແລະແຜນການສ້າງພູມປັນຍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມພາກພື້ນໃຫມ່ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການຂອງ ຄວາມຍືນຍົງ

Puglia ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດແລະຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດແລະການນໍາໃຊ້ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຜະລິດພະລັງງານແລະເຫຼັກເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະສະພາບແວດລ້ອມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຟື້ນຟູສິດທິມະນຸດທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍແລະສິດທິເດັກທີ່ຖືກລະເມີດໃນວັນມົນລະພິດໃນບາງຂົງເຂດ. "

Michele Emiliano, ປະທານປະເທດພູມິພາກ Puglia