BreatheLife Member

ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດຂອງມົງໂກລີ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ມີມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍສະເລ່ຍ (2.5PM) ສູງກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນລະດັບ 7.5 ສູງກວ່າ, ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດມົງໂກນຂອງ Ulaanbaatar ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ສໍາຄັນ. ໃນລະຫວ່າງເວລາອາກາດຫນາວເຢັນ, ຊາວບ້ານຫລາຍໆຄົນກໍ່ຮ້ອນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ໄຟຖ່ານຫີນເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງມົນລະພິດທີ່ສໍາຄັນ. ແຜນການປະຕິບັດງານ 2017 ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດຂອງມົງໂກນກໍານົດມາດຕະການ 59 ສໍາລັບທໍາຄວາມສະອາດສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງແລະການຟື້ນຕົວທາງອາກາດ.

ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະດໍາເນີນການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນເມືອງ Ulaanbaatar ແລະເຂດຕົວເມືອງອື່ນໆ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ແຂງແຮງຂອງເທດສະບານ, ກະຕຸ້ນພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະຮັບປະກັນການເງິນທີ່ຍືນຍົງເພື່ອປັບປຸງລະບົບຄວາມຮ້ອນຂອງຄົວເຮືອນ.

Bulgan Tumendemberel, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່, ກົມນະໂຍບາຍແລະແຜນການພັດທະນາສີຂຽວ