BreatheLife Member

Medelln, Colombia

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ຮູບພາບໂດຍອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ / CC BY-NC-ND 2.0

Medellín, ເມືອງ 2.5 ລ້ານໃນເຂດພູAburráຂອງປະເທດໂກລົມເບຍ, ກຳ ລັງປະຕິບັດເປົ້າ ໝາຍ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບທາງອາກາດຂອງມັນ, ໂດຍສຸມໃສ່ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງການຂົນສົ່ງ, ພາຍໃຕ້ແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ຄອບຄຸມຮ່ອມພູAburrá, PIGECA - Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire.

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບຸລິມະສິດຂອງນະຄອນMedellín, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາ ກຳ ລັງ ນຳ ໜ້າ ໃນຮ່ອມພູAburráເພື່ອປັບປຸງການກວດສອບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະຄວບຄຸມມົນລະພິດການຈະລາຈອນ, ເຊິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຕົວເມືອງຂອງພວກເຮົາ. "

ທ່ານ Federico AndrésGutiérrez Zuluaga, ເຈົ້າຄອງນະຄອນMedellín
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Medellin, ໂຄລໍາເບຍ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
240%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບຂອງໂຄລໍາເບຍ

19,397 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

17

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

107

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: