BreatheLife Member

Caldas, ໂຄອົມເບຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Caldas ແມ່ນເຂດທີ່ມີປະຊາກອນເກືອບ 90 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນປະເທດກາເຟເຂດພູສູງທີ່ໂຄລໍາເບຍ, ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຕົນ, ເມືອງ Manizales. ການປະທ້ວງມົນລະພິດທາງອາກາດຢູ່ໃນເມືອງ Manizales ແມ່ນຂະບວນການແລະການທ້າທາຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ນໍາພາໂດຍລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການສຶກສາແລະສັງຄົມແລະການແຕ້ມຮູບໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທຸກຄົນ. ແຫຼ່ງອາຍພິດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະພາກພື້ນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຢູ່ໃນເມືອງ Manizales ແລະ Caldas, ສ່ວນປະກອບສ່ວນແລະທາດອາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີການຂົນສົ່ງຖະຫນົນ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາແລະ volcano ການເຄື່ອນໄຫວ Nevado del Ruz (ຕັ້ງຢູ່ທີ່ 1 km ຈາກເມືອງ). ຄວາມພະຍາຍາມຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໄດ້ສຸມໃສ່ການປ່ອຍອາຍພິດການຂົນສົ່ງທາງຖະຫນົນ.

ໃນເວລາທີ່ບົດຄວາມຫຼືສ່ວນປະກອບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນແລະພາກສ່ວນເອກະຊົນໄດ້ກໍານົດບົດບາດໃນການສ້າງ, ການສົ່ງເສີມ, ການສະຫນອງທຶນແລະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ການຕິດຕາມແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນແລະຄວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງການແລະການລາຍງານແລະການສ້າງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ. "

Juan David Arango Gartner, ຜູ້ອໍານວຍການທົ່ວໄປ, Corpodcaldas
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

Caldas, ໂຄລໍາເບຍ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
240%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບຂອງໂຄລໍາເບຍ

19,397 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

17

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

107

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: