تیرانا ، آلبانی - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

تیرانا، آلبانی

بازگشت به تمام اعضای شبکه

پایتخت آلبانی به شبکه BreatheLife که مسلح به برنامه های تحکیم شهری پرداخته می شود که به برخی از نگرانی های مهم شهرها مربوط می شود - ترافیک، ترویج شهری، آلودگی هوا، - و در حال تغییر چگونگی رشد و حرکت آنها است، با همکاری مزایای کیفیت هوا و آب و هوا

طرح محلی عمومی برای اولین بار، شهر را با یک طرح برای توسعه فراهم کرده است که اهمیت پایداری و سیاست های سازگار با محیط زیست را به رسمیت می شناسد. در واقع، ما آنها را به عنوان یک ضرورت حیاتی برای ایجاد یک محیط شهری پایدار می بینیم که رشد اقتصادی پایتخت را بهبود می بخشد و شرایط زندگی شهروندان را بهبود می بخشد.

ارین ولایج، شهردار تیرانا