منابع

کاوش منابع توسط طبقه بندی

گروه ایجاد شده با طرح.

منابع برای شهرهای و سازمان ها

خلاصه ها و تحقیقات برای کمک به محدوده و برنامه هایی برای کاهش آلودگی هوا در حین ساختن یک جامعه آگاه که آماده است تا راه حل های جدید را در نظر بگیرد، توسعه یابند.

بروشورهای زندگی تنفس کنید
حوزه های راه حل
افراد نماد ایجاد شده با طرح.

منابع برای افراد

نکات و ابزارهایی که به افراد کمک می کند عادت های روزانه را تغییر دهند، در مورد کم کردن قرار گرفتن در معرض و آگاهی بیشتر با دیگران یاد بگیرند.

منابع بهداشتی

هشدار: count (): پارامتر باید یک آرایه یا یک شی که Countable را اجرا کند /nas/content/live/breathelife/wp-content/themes/breathelife/templates/template-res منابع.php آنلاین 19

در حال حاضر هیچ منبعی وجود ندارد.

حوزه های راه حل

در حال حاضر هیچ منبعی وجود ندارد.

نماد سلامت ایجاد شده با طرح.

منابع برای متخصصین بهداشت

داده ها و تحقیقات به منظور کمک به متخصصان مراقبت های بهداشتی در مورد خطرات آلودگی هوا برای بیماران و سیاست ها و استانداردها که می توانند از طریق محلی پشتیبانی کنند مطلع باشند.

بروشورهای زندگی تنفس کنید
منابع بهداشتی

در حال حاضر هیچ منبعی وجود ندارد.

حوزه های راه حل

در حال حاضر هیچ منبعی وجود ندارد.

در تماس بودن

پیدا نشد آنچه شما دنبالش بودید؟
در تماس باشید و بگذارید شهرهای را با هم متحد کنیم.

تماس با ما