عضو BreatheLife

کونزون سیتی، فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط Patrickroque01 / CC BY-SA 4.0

شهر كوزون ، پرجمعیت ترین شهر فیلیپین و بزرگترین منطقه از نظر مساحت در منطقه مترو مانیل ، قصد دارد تا عمل كننده هوای تمیز فعلی را به عنوان بخشی از تعهد خود برای تلاش در راستای دیدار با دستورالعمل های كیفیت هوا WHO تا سال 2030 تقویت كند.

این حرکت بخشی از تعهد قبلی ما [به عنوان امضا کننده اعلامیه شهرهای هوای پاک C40] برای تهیه هوای سالم به ساکنان ما است. این اقدام بیشتر تأکید می کند که ارادت کامل شهر به کاهش آلودگی هوا که منجر به ایجاد یک شهروند سالم تر می شود ، تأکید می کند.

ماریا ژوزفینا جی بلمونته ، شهردار شهر کوزون