عضو BreatheLife

نیجریه

بازگشت به تمام اعضای شبکه

تلاش های آلودگی هوا در نیجریه حول یک برنامه اقدام ملی برای مقابله با آلاینده های کوتاه مدت آب و هوا متمرکز شده است ، اگر 22 اقدام اصلی کاهش دهنده آنها ، اگر به طور کامل اجرا شود ، در سال 22 میزان آلودگی هوا در سراسر نیجریه را 2030 درصد کاهش می دهد و تخمین می زند 7,000 نفر از مرگ زودرس توسط بیماری های مرتبط با آلودگی هوا.

برنامه اقدام بلند پروازانه نیجریه برای کاهش آلودگی های آب و هوایی کوتاه مدت می تواند از طریق بهبود کیفیت هوا فواید سلامتی واقعی را به نیجریه ای ها برساند ، در حالی که به نیجریه کمک می کند تا تعهدات بین المللی خود را در زمینه تغییر آب و هوا انجام دهد. "

دکتر UM Ene-Obong ، مدیر بهداشت عمومی ، وزارت بهداشت فدرال