ایالت جالیسکو ، مکزیک - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

ایالت جالسکو، مکزیک

بازگشت به تمام اعضای شبکه

جالسکو، مکزیک با برنامه بلند پروازانه ای از 11 برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و بهبود کیفیت هوا، گامی بزرگ برای هوای تمیز ... به ویژه 1.5 میلیون ساکن گوادالاخارا، پایتخت جالسکو.

"برای سال های 20 هیچ کیفیت کیفیت هوا در Jalisco وجود ندارد. ما اخیرا دستورالعمل یکپارچه برای کیفیت هوا و تغییرات آب و هوایی را منتشر کردیم که از اقدامات 11 برای مقابله با زوال جوی، یعنی بزرگترین پیشفرض کیفیت هوا، تاریخ جالسکو را ارائه می دهد. "

آندرس آراندا مارتینز، گروه مدیریت کیفیت هوا